image about GOTRA | Joost Vrouenraets

GOTRA | Joost Vrouenraets

Joost Vrouenraets is gefascineerd door de ziel van de mens, door zijn innerlijk worsteling en zijn pogingen zich staande te houden in de context waarin hij zich bevindt. Zijn voorstellingen zijn een poging om de architectuur van de ziel bloot te leggen, in al haar rauwheid, urgentie, chaos, orde, schoonheid, pijn, verdriet. Hij creëert  conflictueuze situaties waarin de virtuoze strijd van het individu aan het licht wordt gebracht.

Hij is een choreograaf die er niet voor terugdeinst om existentiële vraagstukken aan te pakken. In zijn expressieve werk voel je altijd een urgentie, een noodzaak om een verhaal of een beweging over te brengen op de toeschouwer. Zijn choreografieën kunnen we omschrijven als de poëzie van de vechtende, emotionele mens in een wereld vol tegen-   strijdigheden. Vaak werkt hij samen met componisten  en kunstenaars om een extra dimensie te geven aan wat er op de dansvloer te beleven is.

Vrouenraets danste bij het Béjart Ballet Lausanne in Zwitserland. In 2008 won hij de prijs voor jong aanstormend talent van de Nederlandse Dansdagen. Zijn werk werd  opgevoerd in Zwitserland, Italië, Frankrijk, Duits- land, Zweden en de VS. Onder de naam GOTRA creëerde Vrouenraets reeds vele succesvolle avondvullende producties in eigen land.

Voor Gotra | Joost Vrouenraets was Gysèle verantwoordelijk voor de verkoop en de publiciteit & marketing van zijn voorstelling CHARLIE (2012-2013), en verkocht de voorstelling HEROES (2013-2014).

www.gotra.eu