image about Kalpanarts

Kalpanarts

Kalpanarts is het dansgezelschap van duo Kalpana Raghuraman (artistiek leider & choreograaf) en Gysèle ter Berg (zakelijk leider & artistic associate). In 2015 richtten zij samen Kalpanarts op. Er was geen twijfel over mogelijk: samen zouden zij het stoffige stigma over Indiase dans tenietdoen, en het mystieke en veelzijdige van talloze Indiase bronnen blootleggen op een manier die past bij vandaag de dag. Eigenzinnig, dat wel. En daarmee valt Kalpanarts op. De afgelopen vijf jaar hebben zij een theaterbedrijf gerealiseerd waar je niet meer om heen kan. Vanaf 2021 wordt Kalpanarts meerjarig ondersteund door Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Den Haag.

Kalpanarts ziet Indiase bronnen als een ingang om persoonlijke ervaringen te transformeren naar een hedendaags perspectief met een universeel karakter. Hierdoor spreken haar voorstellingen een divers publiek aan. Door het gebruiken van andersoortige inspiratiebronnen dan alleen Westerse, en performers uit verschillende culturen, beoogt zij de codes van hedendaagse dans open te gooien. Haar thema’s zijn maatschappelijk relevant: ze gaan over menselijke ervaringen en zeggen iets over de samenleving van nu. Door Indiase klassieke dansvormen samen te brengen met urban- en hedendaagse dans, creëert Kalpanarts een genre overschrijdende danstaal. Met kennis van de danscodes en de clichés van de Indiase dans, doorbreekt zij het exotisme dat vaak verbonden is aan niet-westerse dansvormen. De verbinding tussen verschillende dansvormen en de verbinding met livemuziek, leidt tot werk dat uniek is. Bovendien voelt Kalpanarts de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de professionalisering van de Indiase dans.

‘Wij vinden elkaar in onze Aziatische roots. Het bewegen tussen twee culturen is ons niet vreemd. Beiden geboren en opgegroeid in Nederland, met roots uit India (Kalpana) en Indonesië (Gysèle). Onze moeders dragen beiden traditionele kleding, sari (India) en sarong (Indonesië). Onze kijk op de wereld wordt sterk beïnvloedt door onze achtergrond. Zo hebben wij beiden een tweede land, een  tweede thuis. Het verbindt ons. Hiermee was het cement voor Kalpanarts gelegd.’ 
— Kalpana Raghuraman & Gysèle ter Berg


Superhuman | Fotografie Bowie Verschuuren

‘Kalpanarts neemt met haar eigen signatuur een unieke en relevante positie in binnen het Haagse dansveld maar ook in Nederland. Daarbij ziet de Commissie in de onderscheidende activiteiten veel vakmanschap en zeggingskracht. Zij hecht veel waarde aan de verbindende rol die Kalpanarts speelt in het danslandschap, met het samenbrengen van culturen, actualiteit en traditie. Dat Kalpanarts in haar werk het exotisme verbreekt dat vaak verbonden is aan niet-westerse dansvormen en ook een lans breekt voor andersoortige lichamen dan de westerse standaard, juicht de Commissie toe.’
– Commissie Gemeente Den Haag over Plannen 2021-2024.

 
Simeon | Fotografie Jean van Lingen

"Indiase elementen zijn volop aanwezig, maar ingebed in moderne dans, die een ander, abstracter verhaal vertelt.” – Theaterkrant

‘Door haar kennis van moderne dans choreografie heeft Raghuraman de Bharatanatyam in Nederland op een hoger niveau geplaatst’ 
Pulse Magazine 

‘SIMEON is een voorstelling die raakt en ertoe doet. Hoeveel er ook gesproken wordt over culturele smeltkroezen en multiculturele expressie, er zijn maar weinigen in de culturele sector die een echte mix durven te maken én daarmee publiek uit verschillende culturen aanspreken. Dat is een bijzondere verdienste van choreografe Kalpana Raghuraman.’ KunstHart

'Raghuraman mixt in Superhuman op brutale manier haar Indiase wortels met haar ervaring in moderne dans en haar nieuwsgierigheid naar hiphop….
Meer dan in eerder werk durft Raghuraman haar neiging naar elegantie achter zich te laten
...... Hun voeten roffelen ritmisch, maar net wat stoerder en wijdbeenser dan de klassieke Indiase danstraditie voorschrijft. Hun vingers en polsen krullen, maar eerder dreigend en gevaarlijk dan elegant en sierlijk. Ook hun torso’s zijn niet gebeeldhouwd in rechte houdingen, zoals gebruikelijk in de kathak en bharatanatyam, maar trillen, golven, schudden en maken zelfs een snoekduik, handstand en vliegrol. Raghuraman mixt in Superhuman op brutale manier haar Indiase wortels met haar ervaring in moderne dans en haar nieuwsgierigheid naar hiphop.' – Annette Embrechts, Volkskrant 

www.kalpanarts.com
gysele@kalpanarts.com