image about Kalpanarts | Kalpana Raghuraman

Kalpanarts | Kalpana Raghuraman

Samen met choreograaf Kalpana Raghuraman richtte  Gysèle in 2015 Stichting Kalpanarts op.  Naast zakelijk leider en artistic associate is zij verantwoordelijk voor de fondsenwerving, het management en de verkoop van de voorstellingen aan theaters en festivals.

 
Simeon (Canto Ostinato) | Fotografie Jean van Lingen

Kalpanarts is het eerste dansgezelschap dat de Indiase dans in Nederland toont of werk maakt vanuit de vele bronnen die de Indiase cultuur rijk is. Door haar achtergrond als opgroeiende Indiase in Nederland en haar internationale expertise, verenigt choreograaf en cultureel antropoloog Kalpana Raghuraman verschillende werelden in zich. Ze is een kenner van de tradities, culturen en de sociologie van de Indiase dans. Sinds het begin van haar carrière heeft zij dan ook de ambitie gehad om in het Nederlandse dansveld een plek voor de Indiase dans te veroveren, waarbij ze zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit en de ontwikkeling.

Zo maakt zij voorstellingen waarin de Indiase danstaal wordt gecombineerd met hedendaagse dans. Op integere wijze weekt zij deze klassieke dansvorm los van zijn conventies en slaat verbintenissen met hedendaagse dans. Hierdoor plaatst zij de op eeuwenoude tradities gebaseerde Indiase dans in het nu en laat zij deze van betekenis zijn voor een jonge en toekomstige generatie. Met kennis van de danscodes en de clichés van zowel de Indiase als hedendaagse danstalen, ontdoet ze de bewegingen van het verhalende aspect, en zet de dans in om iets te zeggen over de huidige tijd. Ingesleten vanzelfsprekendheden worden opgeschud en gestolde tradities doorbroken. Door de intimiteit en de identificatie doorbreekt ze het exotisme dat vaak ontstaat bij niet-westerse dans voor westers publiek.

De diversiteit op de reguliere podia is ver te zoeken enKalpana is de enige die nieuwe vormen van dans creëert waarbij Indiase bronnen als basis gebruikt worden. Indiase dans & mythologie, Indiase gedichten & rituele inspireren haar, en haar hedendaagse werk is dan ook doordrongen van deze elementen wat haar werk uniek maakt. Zo tornt zij stevig aan geschreven en ongeschreven regels en zet Indiase bronnen in om een hedendaagse taal te tonen. Bovendien breekt ze een lans voor andersoortige lichamen en dansvormen op het podium. Door te werken met performers met verschillende achtergronden wil zij ook het clichébeeld van hedendaagse dans vanuit een niet-westerse achtergrond transformeren. Met haar werk wil zij ruimte creëren voor andersoortige dans in het Nederlandse danslandschap. Een die niet puur westers georiënteerd is maar die de diversiteit van de Nederlandse samenleving weerspiegelt.

Kalpana is een pionier, die zowel de Indiaas-Hindoestaanse gemeenschap als de moderne dansliefhebber aan haar bindt. Haar werk kan niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland op veel waardering rekenen. Ze is een wereldburger die bruggen bouwt, verbindingen creëert om kunst in te zetten om maatschappelijke thema’s aan te snijden. Dat maakt haar werk geschikt voor een divers publiek. Door actuele thema’s aan te snijden laat Kalpana zowel het Indiaas-Hindoestaans als Nederlandse publiek ervaren dat haar dans over hen gaat. 

In 2017 ging de voorstelling SIMEON in premiere tijdens Festival Classique. SIMEON is een Indiase hedendaagse dansvoorstelling met livemuziek door het Matangi Quartet. Een tweeluik gebaseerd op de beroemde werken Canto Ostinato en Lemniscaat van componist Simeon ten Holt, waarin Kalpana in gaat op 'het individu' en 'de groep' en de druk van het dagelijkse leven. 

 
Simeon (Lemniscaat) | Fotografie Jean van Lingen

In 2018 ging de voorstelling Superhuman: our inner darkness in premiere tijdens het India Dans Festival te Den Haag. Als klein meisje verslond Kalpana vele Indiase mythologische stripverhalen, waarin tot haar verbazing goede en slechte personages minder eenzijdig waren dan in de Westerse cultuur. Een superheld kon ook slecht zijn. In onder andere mythologie en popcultuur zien we vaak een eenzijdig perspectief. Hercules en Beyoncé lijken voorbeelden van ultieme perfectie. Maar is het nog wel reëel om te geloven dat deze iconen perfect zijn? Hebben we niet allemaal een innerlijke duisternis en wordt deze misschien te veel onderdrukt? In Superhuman creëert zij een nieuwe superheld.

 
Superhuman | Fotografie Bowie Verschuuren

"Indiase elementen zijn volop aanwezig, maar ingebed in moderne dans, die een ander, abstracter verhaal vertelt.” – Theaterkrant

‘Door haar kennis van moderne dans choreografie heeft Raghuraman de Bharatanatyam in Nederland op een hoger niveau geplaatst’ 
Pulse Magazine 

Superhuman: Streetdancemoves gaan samen met sierlijk gedraaide polsen en roffelende voeten uit de Bharatanatyam. Het resultaat is een dynamische dansvorm die theatrale zeggingskracht heeft. Wanneer een danseres als een schitterende tijgergodin met ontblote tanden dreigend richting de lantaarn kruipt, kan er maar één conclusie volgen: er schuilt schoonheid in het donker.’ Trouw

‘SIMEON is een voorstelling die raakt en ertoe doet. Hoeveel er ook gesproken wordt over culturele smeltkroezen en multiculturele expressie, er zijn maar weinigen in de culturele sector die een echte mix durven te maken én daarmee publiek uit verschillende culturen aanspreken. Dat is een bijzondere verdienste van choreografe Kalpana Raghuraman.’ KunstHart

'Raghuraman mixt in Superhuman op brutale manier haar Indiase wortels met haar ervaring in moderne dans en haar nieuwsgierigheid naar hiphop….
Meer dan in eerder werk durft Raghuraman haar neiging naar elegantie achter zich te laten
...... Hun voeten roffelen ritmisch, maar net wat stoerder en wijdbeenser dan de klassieke Indiase danstraditie voorschrijft. Hun vingers en polsen krullen, maar eerder dreigend en gevaarlijk dan elegant en sierlijk. Ook hun torso’s zijn niet gebeeldhouwd in rechte houdingen, zoals gebruikelijk in de kathak en bharatanatyam, maar trillen, golven, schudden en maken zelfs een snoekduik, handstand en vliegrol. Raghuraman mixt in Superhuman op brutale manier haar Indiase wortels met haar ervaring in moderne dans en haar nieuwsgierigheid naar hiphop.' – Annette Embrechts, Volkskrant 

www.kalpanarts.com
gysele@kalpanarts.com