image about Nanine Linning

Fotografie Annemone Taake

Nanine Linning

Gysèle is sinds 2007 nauw betrokken bij al het werk van Nanine Linning in Nederland. Zij bekleedde meerdere functies zoals zakelijk leider, productieleider en PR & Marketing. Momenteel is haar core business het verkopen van Nanine's voorstellingen. Ze verkocht de voorstellingen Dolby, Endless Song of Silence, Synthetic Twin, Voice Over, Zero, Hieronymus B, Silver, Khora en Bacon aan Nederlandse theaters.

 

Nanine Linning maakt met haar producties internationale furore. Zij onderscheidt zich door haar multidisciplinaire handtekening waarin ze verschillende kunstvormen laat versmelten tot een nieuwe theatertaal. Voor haar voorstellingen werkt ze samen met prominente kunstenaars uit de beeldende kunst-, video-, design- en modewereld. Op het podium waren in het verleden naast dansers ook acteurs, dichters en musici aanwezig. Haar voorstellingen onderscheiden zich zowel door de bijzondere presentatievormen en locaties als door haar theatrale events, die ze naast haar voorstellingen presenteert als context voor haar werk. Hiermee is Linning een choreografe die zich graag buiten de bewandelde paden van het theater begeeft.
 Naast haar werk in Nederland werkte Nanine in Duitsland als artistiek leider van Dance Company Nanine Linning te Osnabrück en daarna te Heidelberg (Duitsland).www.naninelinning.nl
gysele@naninelinning.nl

 
Fotografie Kalle Kuikkaniemi & Uwe Lewandowski